26.02.20.

15°C

Jezik

Kako doći?

Saznajte kad je sljedeći trajekt za Lastovo.

Kontakt

Imate li pitanje? Pošaljite nam poruku!.

Otoku su vrlo rano ime dali  grčki pomorci i trgovci koji su iz južnih kolonija, sa svojim proizvodima plovili u zemlju Ilira. Ime Ladesta tj. Ladeston ili Ladoston, Lastovo dobiva zbog sličnosti sa otokom Lado u Jonskom moru . Rimljani su otoku dali  svoj latinski naziv – Augusta Insula – Carski otok. U  srednjem vijeku ovo ime  se pisalo kao Augusta, Lagusta, Lagosta.   Slavenski sufiks-ovo u kombinaciji s rimskim oblik Lasta daje današnje ime otoka Lastova.

Prvi tragovi ljudskog života na otoku pronađeni su u spilji Rača, iz ranog brončanog doba.Slaveni i Neretljani naseljavaju  ga u 7. i 8. stoljeća.  Zbog stalnih napada na  brodove mletačkog dužda Petra Orseola II, dužd osvaja otok i 998.g.  potpuno razara naselje, pa preživjeli stanovnici odluče izgraditi grad između  brežuljaka, udaljeno od obale, mjesto Lastovo, gdje žive sve do danas.Bizantski car Konstantina VII Porfirogenet, prvi spominje Lastovo sredinom 10. stoljeću.  U 13. stoljeću Lastovo je dobrovoljno pristupilo  Dubrovačkoj Republici, nakon što je Republika obećala da će se  poštovati lastovska autonomija i tradicija. Odlučivanje o vlastitoj budućnosti Lastovo dokazuje statutom koji je usvojen 1310.

Godine 1486. Lastovo djelomično gubi svoju samostalnost. Neprekidno ograničavanje otočne autonomije i veći porezi doveli su do pobune 1602. godine. Nakon bune Lastovo dolazi pod vlast Venecije, sve do 1606.g. kada je zbog dobre dubrovačke diplomacije vraćen Dubrovačkoj Republici. Sljedeći pokušaj pobune bio je u 1652. što je rezultiralo potpunim gubitkom otočne autonomije.

Francuzi  1808. ukidaju Dubrovačku Republiku, a Lastovo  postaje dijelom Francuskog carstva.Britanci preuzimaju otok  1813. i njihova vlast traje do 1815., kada otok postaje  dijelom Habsburške Monarhije.Austrija donosi napredak, grade se novi svjetionici, pravi se popis stanovništva, definira se imovno stanje, sigurna administracija i porezna uprava označili su novo, bolje doba.  Političke promjene u Europi, Prvi i Drugi svjetski rat,  ostavili su  Lastovo ovisno o volji privremenih vlasti.Talijanska okupacija Lastova trajala je od studenog 1918. do rujna 1943.g. Godine 1945. Lastovo postaje dio Narodne Republike Jugoslavije, a 1952.  Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Republika Hrvatska je proglasila nezavisnost od Jugoslavije 1991. Međutim, Narodna Vojska Jugoslavije nije napustiti svoje vojne baze na Lastovu sve do srpnja 1992. To je bio kraj bilo koje strane uprave nad Lastovom i nad Hrvatskom.

Biser kulturne baštine

Lastovski poklad

Jedan je od vrjednijih običaja u Republici Hrvatskoj, što potvrđuje i činjenica da je 17. siječnja 2008. godine Ministarstvo kulture Republike Hrvatske lastovski Poklad proglasilo nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske i stavilo ga pod svoju zaštitu.

(nastavi čitati)

Flora i fauna

Lastovsko otočje jedno je od najbogatijih i najočuvanijih botaničkih područja na Sredozemlju. Sastav flore otoka Lastova odredila je pučinska osama, obilje sunčeve svijetlosti i noćne... (nastavi čitati)

Crkve

Od ukupno 38 crkvica na Lastovu, kako očuvanih, tako i onih u ruševnom stanju, njih 21 je registrirana kao zaštićeno kulturno dobro. Lastovci su ih... (nastavi čitati)

Interaktivna karta

(nastavi čitati)

Trenutno nema najavljenih događanja.


Jeste li znali? da Lastovo ima jednu od 10 najatraktivnijih lokacija za ronjenje u Europi - Rt Bijelac?