Jezik

Kako doći?

Saznajte kad je sljedeći trajekt za Lastovo.

Kontakt

Imate li pitanje? Pošaljite nam poruku!.

» Turistički ured»Novosti»NATJEČAJ za radno mjesto INFORMATOR TURISTIČKOG UREDA

NATJEČAJ za radno mjesto INFORMATOR TURISTIČKOG UREDA

 

 

Temeljem članka 28. Statuta Turističke zajednice Općine Lastovo, Turističko Vijeće Turističke zajednice Općine Lastovo objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

INFORMATOR TURISTIČKOG UREDA

za rad u uredu Turističke zajednice Općine Lastovo na određeno vrijeme

Posao podrazumijeva obavljanje poslova pružanja informacija gostima, distribucije informativnih materijala i publikacija, prijavu i odjavu gostiju putem eVisitora,  naplatu boravišne pristojbe, vođenje  statistike, kao i ostale administrativno-tehničke poslove sukladno odlukama tijela, planovima i programima Zajednice po nalogu direktora.

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće  uvjete:

 • najmanje završena gimnazija ili druga srednja škola (četverogodišnja) društvenog smjera,
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje kulturne i turističke ponude otoka Lastova,
 • posjedovanje komunikacijskih sposobnosti.

Kandidat/kinja koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

 • Životopis,
 • Presliku osobne iskaznice,
 • Dokaz o stručnoj spremi,
 • Dokaz o poznavanju najmanje jednog stranog jezika,
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona te e-mail adresu).

Planirani period rada je od 01. lipnja do 15. rujna 2018. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se zaključno do 08. svibnja 2018. godine na adresu:

Turistička zajednica Općine Lastovo, Pjevor 7, 20290 Lastovo,

„sa naznakom – za natječaj INFORMATOR – ne otvarati“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

U Lastovu, 17. travnja 2018. godine.

 

 

 Predsjednik

        Turističkog Vijeća Općine Lastovo

Leo Katić

 

 

Natječaj za informatora turističkog ureda

Jeste li znali? da na Lastovu ima 46 crkvica,polja i otočića u arhipelagu?