Jezik

Kako doći?

Saznajte kad je sljedeći trajekt za Lastovo.

Kontakt

Imate li pitanje? Pošaljite nam poruku!.

» Turistički ured»Novosti»Natječaj za primanje na radno mjesto – Administrator turističkog ureda

Natječaj za primanje na radno mjesto – Administrator turističkog ureda

Temeljem Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Lastovo sa 22. sjednice održane dana 29. lipnja 2017. godine, raspisuje se

N A T J E Č A J

za primanje na radno mjesto

ADMINISTRATOR TURISTIČKOG UREDA

na određeno vrijeme u trajanju od godine dana

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • Završena gimnazija ili druga srednja škola u najmanje četverogodišnjem trajanju
  • Najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci
  • Poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika
  • Poznavanje rada na računalu
  • Položen stručni ispit za rad u turističkom uredu (ukoliko kandidat nema položen stručni ispit, mora ga položiti u roku od godine dana od sklapanja radnog odnosa)

Natječaj traje 8 dana od dana objave, a kandidati potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje gore navedene uvjete sa životopisom dostavljaju poštom na adresu Turističke zajednice Općine Lastovo, Pjevor 7, 20290 Lastovo sa naznakom “za natječaj”.

Odluku o izboru kandidata po završenom natječaju donosi Turističko Vijeće TZO Lastovo.

Lastovo, 29. lipnja 2017.

Turističko vijeće Općine Lastovo

Jeste li znali? da na Lastovu ima 46 crkvica,polja i otočića u arhipelagu?