Jezik

Kako doći?

Saznajte kad je sljedeći trajekt za Lastovo.

Kontakt

Imate li pitanje? Pošaljite nam poruku!.

» Turistički ured»Novosti»Javni poziv za sufinanciranje manifestacija u 2015 g.

Javni poziv za sufinanciranje manifestacija u 2015 g.

Četvrtu godinu za redom Turistička zajednica Općine Lastovo iz svog proračuna putem Javnog poziva dodjeljuje bespovratna sredstva zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama koje udovoljavaju kriterijima. Javni poziv traje do 15.travnja a odluku o dodjeli sredstava donosi Turističko Vijeće TZO Lastovo.

J A V N I   P O Z I V

 Za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz proračuna TZO Lastovo u 2015 g. namjenjenog za manifestacije

 I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava TZO Lastovo u iznosu od ukupno 30 000,00 kn (trideset tisuća kuna) za manifestacije koje:

 • unapređuju i obogaćivaju ponudu Lastova
 • doprinose razvoju sadržaja koji produžuju turističku sezonu

 II. Sredstva potpore odobrit će se za organizaciju i realizaciju manifestacija :

 • zabavnog sadržaja
 • tradicijske manifestacije
 • ostale manifestacije

 III. Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve fizičke i pravne osobe – obrti,zadruge,udruge,ustanove, ostale pravne i fizičke osobe .

IV. Kriteriji za dobivanje potpora su:

 • kvalitetna priprema i realizacija manifestacije (jasno definiran cilj i program)
 • značaj manifestacije za razvoj i doprinos obogaćivanju turističke ponude i produženju turističke sezone
 • procjena učinaka manifestacije na povećanje turističkog prometa
 • osigurano financiranje manifestacije (od vlasitih sredstava organizatora i interesnih subjekata)
 • manifestacije koje dobiju potporu iz proračuna TZO Lastovo ne smiju se međusobno preklapati sa datumom održavanja

V. Potrebna dokumentacija:

 • dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije
 • potvrda porezne uprave o nepostojanju duga ogranizatora prema TZO Lastovo (turistička članarina)
 • program manifestacije

  VI. Javni poziv traje do 15.travnja 2015 g. a zainteresirani potrebnu dokumentaciju trebaju dostaviti u ured Turističke zajednice osobno ili poštom.

 VII. Odluku o dodjeli sredstava donosi Turističko Vijeća TZO Lastovo i bit će objavljen   na oglasnoj ploći Turističkog ureda.

 VIII. Odobrena sredstva će se doznačiti po završetku manifestacije po dostavljenom izvješću o realizaciji manifestacije i ukoliko se ispoštuju uvjeti natječaja i sklopljenog ugovora.

Jeste li znali? da Lastovo ima jednu od 10 najatraktivnijih lokacija za ronjenje u Europi - Rt Bijelac?