Jezik

Kako doći?

Saznajte kad je sljedeći trajekt za Lastovo.

Kontakt

Imate li pitanje? Pošaljite nam poruku!.

» Turistički ured»Novosti»Javni poziv za potpore kulturnim manifestacijama u 2024. godini

Javni poziv za potpore kulturnim manifestacijama u 2024. godini

Turistička zajednica Općine Lastovo

Pjevor 7, 20290 Lastovo

Kontakt: 020/801-018

e-mail: info@tz-lastovo.hr

Web: http://www.tz-lastovo.hr

Ur.broj: 16/24

Lastovo, 05. travnja 2024. godine

Temeljem Programa rada za 2024. godinu i Odluke Turističkog vijeća Općine Lastovo te čl. 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), Turistička zajednica Općine Lastovo (dalje u tekstu: TZOL) objavljuje:

JAVNI POZIV za potpore manifestacijama na području Općine Lastovo u 2024. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava TZOL za manifestacije koje: unapređuju i obogaćuju turističku ponudu otoka Lastova,

·       promoviraju otok Lastovo kao destinaciju

·       doprinose razvoju sadržaja i produžuju turističku sezonu

·       doprinose povećanju turističkog prometa.

Za dodjelu sredstava potpore mogu se kandidirati sve fizičke i pravne osobe – obrti, zadruge, udruge, ostale pravne i fizičke osobe. TZOL može korisniku odobriti potporu do 50% ukupno prihvatljivih troškova.

Upute za pisanje programa koji se prijavljuje za potporu: kvalitetna priprema i realizacija manifestacija (jasno definiran cilj i program), značaj manifestacije za razvoj i doprinos obogaćivanja turističke ponude te produženje turističke sezone, procjena učinka manifestacije na povećanje turističkog prometa, osigurano financiranje manifestacije.

Kriteriji za odobravanje potpore: karakter događanja, razdoblje održavanja događanja, trajanje događanja, financijsko sudjelovanje drugih subjekata javnog i/ili privatnog sektora, očekivani broj posjetitelja, uključivanje lokalnih dionika u organizaciju i provođenje manifestacije, kontinuiranost u provođenju manifestacije prethodnih godina, oglašavanje događaja (media plan).

Potrebna dokumentacija:

·       dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije,

·       potvrda porezne uprave o nepostojanju duga organizatora,

·       program manifestacije – opisni i kronološki sadržaj događanja s listom izvođača i sudionika

·       troškovnik sa posebno naznačenim udjelima u financiranju manifestacije.

Javni poziv traje do 19. travnja 2024. godine, a potrebna se dokumentacija može dostaviti u tiskanom obliku putem pošte ili osobno na adresu Turistička zajednica Općine Lastovo, Pjevor 7, 20290 Lastovo ili poslati u elektroničkom obliku na adresu e-pošte info@tz-lastovo.hr.

Odluku o dodjeli sredstava donosi Turističko Vijeće TZOL te će biti objavljena na službenoj internetskoj stranici i oglasnoj ploči TZOL.

Korisnici potpore iz proračuna TZOL namijenjene manifestacijama tijekom 2024. godine, dužni su do kraja godine dostaviti izvještaj u tiskanom ili elektronskom obliku:

·       zahtjev za isplatu potpore (iznos, broj ugovora, broj žiro računa),

·       izvješće o realizaciji manifestacije (sa foto dokumentacijom kojom se dokazuje realizacija događaja, linkovi na medijske objave i dokazi o oglašavanju),

·       troškovnik projekta s realizacijom i dokazi (računi i bankarski izvodi),

·       dokaz o isticanju loga TZOL na svim promotivnim tiskanim materijalima i vizualima kao i u medijskim objavama.

TZOL ima pravo nadzora/praćenja manifestacije kao i provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji manifestacije i izvršenim plaćanjima.

Diana Magdić, direktorica

Turistička zajednice Općine Lastovo

Jeste li znali? da Lastovo ima jednu od 10 najatraktivnijih lokacija za ronjenje u Europi - Rt Bijelac?