Jezik

Kako doći?

Saznajte kad je sljedeći trajekt za Lastovo.

Kontakt

Imate li pitanje? Pošaljite nam poruku!.

» Turistički ured»Novosti»Javni poziv za potpore manifestacijama na području Općine Lastovo u 2022. godini

Javni poziv za potpore manifestacijama na području Općine Lastovo u 2022. godini

Turistička zajednica Općine Lastovo

Pjevor 7, 20290 Lastovo

Kontakt: 020/801-018

e-mail: info@tz-lastovo.hr

Web: http://www.tz-lastovo.hr

Ur.broj: 22/22

Lastovo, 06. lipnja 2022. godine

Temeljem Programa rada za 2022. godinu i Odluke Turističkog vijeća Općine Lastovo te čl. 32. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019), Turistička zajednica Općine Lastovo (dalje u tekstu: TZOL) objavljuje:

JAVNI POZIV

za potpore manifestacijama na području Općine Lastovo u 2022. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava TZOL za manifestacije koje:

 • unapređuju i obogaćuju turističku ponudu otoka Lastova,
 • promoviraju otok Lastovo kao destinaciju
 • doprinose razvoju sadržaja i produžuju turističku sezonu,
 • doprinose povećanju turističkog prometa

Za dodjelu sredstava potpore mogu se kandidirati sve fizičke i pravne osobe – obrti, zadruge, udruge, ostale pravne i fizičke osobe.

TZOL može korisniku odobriti potporu do 50% ukupno prihvatljivih troškova.

Upute za pisanje programa koji se prijavljuje za potporu:

 • kvalitetna priprema i realizacija manifestacija (jasno definiran cilj i program),
 • značaj manifestacije za razvoj i doprinos obogaćivanja turističke ponude te produženje turističke sezone,
 • procjena učinka manifestacije na povećanje turističkog prometa,
 • osigurano financiranje manifestacije,
 • manifestacije koje dobiju potporu iz proračuna Turističke zajednice Općine Lastovo ne smiju se međusobno preklapati sa datumima izvođenja (za slobodne datume kontaktirati ured Turističke zajednice).

Kriteriji za odobravanje potpore:

KRITERIJIBR. BODOVA
Karakter događanja
međunarodni – izvođači iz RH, susjednih i drugih zemalja2
nacionalni – bez inozemnih izvođača1
Razdoblje održavanja događanja
svi događaji u razdoblju do 30.6. i od 1.9.3
svi događaji u razdoblju od 1.7. do 31.8.1
dio događanja u a), a dio u b)2
Trajanje događanja
pet i više dana3
tri do četiri dana2
jedan do dva dana1
Financijsko sudjelovanje drugih subjekata javnog i/ili privatnog sektora
financijski sudjeluje tri ili više subjekata3
financijski sudjeluje jedan ili dva druga subjekta2
projekt nema financijsku podršku drugih subjekata1
Očekivani broj posjetitelja
više od 3003
od 100 do 300 posjetitelja2
od 50 do 100 posjetitelja1
Uključivanje lokalnih dionika u organizaciju i provođenje manifestacije
sudjeluje više od pet lokalnih dionika2
sudjeluju dva do četiri lokalna dionika1
sudjeluje jedan ili ni jedan lokalni dionik0
Kontinuiranost u provođenju manifestacije prethodnih godina
manifestacija se održala pet i više puta3
manifestacija se održala dva do četiri puta2
manifestacija se održala jednom1
manifestacija se nije nikad održala0
Oglašavanje događaja (media plan)
oglašavanje u nacionalnim medijima u RH i u medijima na stranim tržištima te na društvenim mrežama, plakat, letak2
oglašavanje u regionalnim/lokalnim medijima te na društvenim mrežama, plakat, letak1
oglašavanje samo na društvenim mrežama, plakat, letak ili ne postoji plan oglašavanja0

Potrebna dokumentacija:

 • dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije,
 • potvrda porezne uprave o nepostojanju duga organizatora,
 • program manifestacije – opisni i kronološki sadržaj događanja s listom izvođača i sudionika
 • troškovnik sa posebno naznačenim udjelima u financiranju manifestacije

Javni poziv traje do 14. lipnja 2022. godine, a potrebna dokumentacija se može dostaviti u tiskanom obliku putem pošte ili osobno na adresu Turistička zajednica Općine Lastovo, Pjevor 7, 20290 Lastovo.

Odluku o dodjeli sredstava donosi Turističko Vijeće TZOL te će biti objavljena na službenoj internetskoj stranici i oglasnoj ploči TZOL.

Korisnici potpore iz proračuna TZOL namijenjene manifestacijama tijekom ljetne sezone 2021. godine, dužni su najkasnije mjesec dana od održavanja manifestacije dostaviti u tiskanom ili elektronskom obliku:

 • zahtjev za isplatu potpore (iznos, broj ugovora, broj žiro računa),
 • izvješće o realizaciji manifestacije (sa foto dokumentacijom kojom se dokazuje realizacija događaja, linkovi na medijske objave i dokazi o oglašavanju),
 • troškovnik projekta s realizacijom i dokazi (računi i bankarski izvodi),
 • dokaz o isticanju loga TZOL na svim promotivnim tiskanim materijalima i vizualima kao i u medijskim objavama.

TZOL ima pravo nadzora/praćenja manifestacije kao i provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji manifestacije i izvršenim plaćanjima.

Predsjednica Turističkog Vijeća

Turističke zajednice Općine Lastovo

Anita Jančić Lešić, v.r.

Jeste li znali? da na Lastovu ima više od 200 km pješačkih staza?